Έτοιμη για «λουκέτα» σε επιχειρήσεις η εφορία – Ποιες παραβάσεις αφορά το μέτρο

Σε αναστολή του ΑΦΜ των επιχειρήσεων που παραβαίνουν συγκεκριμένες διατάξεις της νομοθεσίας θα προχωρά από εδώ και στο εξής η εφορία, οδηγώντας τις σε ξαφνικό θάνατο.

Πρόκειται για περιπτώσεις σοβαρών φορολογικών παραβάσεων, που θα επισείουν την ποινή των …ισοβίων για τους παρανομούντες, καθώς η επαναφορά του ΑΦΜ θα είναι δύσκολη.

Ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει πως η εφορία έκανε λάθος στην εκτίμησή της για την παράβαση ή απλά ότι δεν υφίσταται παράβαση. Διαφορετικά δεν υπάρχει γυρισμός.

Οι παραβάσεις

Όπως προκύπτει από την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), οι λόγοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε αναστολή ΑΦΜ, είναι η διαπίστωση ότι ο φορολογούμενος:

– Δεν έχει υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και ανακεφαλαιοποιητικούς πίνακες για ένα έτος μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ίσχυε για την πρώτη δήλωση, ή ανακεφαλαιωτικό πίνακα που δεν υποβλήθηκε,

– Έχει υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για ένα έτος. Ως μηδενική δήλωση ΦΠΑ θεωρείται η δήλωση στην οποία δεν αναγράφεται οποιοδήποτε ποσό,

– Δεν βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα (μετά από επιτόπιο έλεγχο), ή έχει παύσει, ή έχει αναστείλει την οικονομική του δραστηριότητα και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια Φορολογική Αρχή, με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων,

– Έχει διαπράξει φοροδιαφυγή όσον αφορά τον ΦΠΑ (μη απόδοση του φόρου, ανακριβής συμψηφισμό κ.λπ.),

– Έχει κριθεί ως «εξαφανισμένος έμπορος» από το κράτος-μέλος εγκατάστασής του, εφόσον πρόκειται για μη εγκατεστημένο στη χώρα μας επιχειρηματία (οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής ή από δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων),

– Αρνείται να επιδείξει ή να παράσχει πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα τα οποία ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση.

Η διαδικασία αναστολής του ΑΦΜ θα γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες. Αν η επιχείρηση έχει μπει σε μαύρη λίστα άλλης χώρας, ή υπάρχει βεβαιότητα για εικονικές συναλλαγές με στόχο την κλοπή ΦΠΑ, απλώς αποστέλλεται ένα ενημερωτικό e-mail ότι ο ΑΦΜ έχει απενεργοποιηθεί.

Στην καλύτερη περίπτωση, προβλέπεται έγγραφη προειδοποίηση αναστολής ΑΦΜ με παροχή προθεσμίας δέκα ημερών για εξηγήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ακυρώσουν την αρχική απόφαση

http://www.moneyonline.gr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s