Πώς θα υπολογίζονται οι συντάξεις με βάση τις νέες ρυθμίσεις – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Αλλαγές που θα γίνουν αισθητές στην τσέπη χιλιάδων ασφαλισμένων σε άλλους λιγότερο και σε άλλους περισσότερο, δρομολογούνται με δόσεις στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.
Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τις ΔΕΚΟ και τις Τράπεζες, καθώς και για το Δημόσιο οι αλλαγές αφορούν όσους έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους από την 1/9/2015 και περιμένουν να πάρουν σύνταξη.

Οι συντάξεις όσων αποχώρησαν από ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, και τράπεζες μετά τη 1/9/2015:

Στους περισσότερους καταβάλλεται πρώτα η προσωρινή σύνταξη που αντιστοιχεί στο 80% του ποσού που θα έπαιρναν αν υπολογιζόταν η κανονική. Δηλαδή ασφαλισμένος που έχει στο ΙΚΑ 35 χρόνια και αποχώρησε το Μάρτιο, με μισθό 1.810 ευρώ, δικαιούται, σύμφωνα με επίσημους πίνακες του ΙΚΑ, 1.236 ευρώ μικτή σύνταξη (προ μειώσεων, προ εισφοράς ασθένειας και προ φόρου). Η προσωρινή που βγαίνει είναι στο 80% των 1.236 ευρώ, δηλαδή παίρνει 988 ευρώ. Για τον εν λόγω ασφαλισμένο, όπως και για δεκάδες χιλιάδες άλλους, τα 988 θα επανυπολογιστούν μόλις τα ταμεία βγάλουν τις εγκυκλίους που θα δίνουν οδηγίες για το πώς εφαρμόζεται το νέο σύστημα.
Το money-money.gr δίνει την πλήρη εικόνα για το τι θα αλλάξει και πόση θα είναι η νέα σύνταξη σύμφωνα με το νέο σύστημα.

Εκείνο λοιπόν που θα αλλάξει είναι ότι για το διάστημα ασφάλισης από το 2011 και μέχρι τη συνταξιοδότηση, το ποσό σύνταξης θα είναι αναλογικό προς τα έτη πληρωμής εισφορών για το διάστημα αυτό και ανάλογα με το μέσο όρο των αποδοχών των ασφαλισμένων για την ίδια περίοδο.
Στο ποσό αυτό θα προστεθεί η σύνταξη που αναλογεί στα έτη ασφάλισης ως το 2010 που θα είναι και το μεγαλύτερο και στο τέλος θα έρθει και το συμπλήρωμα της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ που θα είναι ανάλογη των ετών ασφάλισης που έχει ένας εργαζόμενος από το 2011 και μετά.

Πρακτικά το νέο σύστημα για το παράδειγμα της 35ετίας, βγάζει τα παρακάτω ποσά:
Α. Σύνταξη για τα χρόνια ασφάλισης ως το 2010: Τα χρόνια ασφάλισης ως το 2010 είναι 30, οπότε ο ασφαλισμένος θα πάρει την αναλογία της συνολικής σύνταξης των 1.236 ευρώ μέχρι το 2010. Θα πάρει δηλαδή τα 30/35 των 1.236 ευρώ, άρα 1.060 ευρώ.
Β. Αναλογική σύνταξη από το 2011 ως το 2015: Καθοριστικό στοιχείο είναι οι αποδοχές. Αν υποθέσουμε ότι ο ασφαλισμένος έχει σταθερά τα 1.810 ευρώ πριν και μετά το 2011 και δεν έμεινε άνεργος, τότε η αναλογική σύνταξη για τα 5 χρόνια από το 2011 ως το 2015, είναι 118,55 ευρώ.

Αν όμως είχε ένα χρόνο ανεργία, χωρίς να μειωθούν τα 1.810 ευρώ για τα τέσσερα άλλα χρόνια που είχε εργασία, τότε ο μέσος όρος αποδοχών θα υπολογιστεί πάλι για πέντε χρόνια αλλά με ένα έτος ανεργίας. Ο μέσος όρος αποδοχών δεν θα είναι λοιπόν 1.810 ευρώ, αλλά 1.448 ευρώ.

Ο χρόνος ανεργίας δηλαδή πιάνεται για την ασφάλιση, αλλά δε μετρά στις αποδοχές. Ετσι, αν πέσουν οι αποδοχές, η αναλογική σύνταξη πέφτει στα 95 ευρώ. Αν τώρα τα 1.810 ευρώ, έγιναν 1.300 λόγω μείωσης μισθού, τότε η αναλογική σύνταξη βγαίνει στα 85 ευρώ. Και αν ο ασφαλισμένος με τα 1.300 ευρώ, είχε και ένα έτος ανεργία, τότε η αναλογική σύνταξη πάει στα 68 ευρώ.
Γ. Βασική σύνταξη-αναλογία από τα 360 ευρώ: Η βασική σύνταξη χορηγείται ανάλογα με τα συνολικά έτη ενός ασφαλισμένου. Οσοι έχουν πολλά χρόνια παίρνουν μικρότερη από όσους έχουν λιγότερα χρόνια, γιατί το κυρίως τμήμα σύνταξης για όσους ασφαλίστηκαν για 35 χρόνια το κερδίζουν από το κομμάτι της σύνταξης για την ασφάλισή τους ως το 2010. Οπότε δεν θα πρέπει να περιμένουν πολλά από τη βασική που την πληρώνει άλλωστε το κράτος και έχει στόχο να ενισχύσει όσους έχουν 15, 17, 18 χρόνια εκ των οποίων τα 10, 12 και 13 έτη ως το 2010. Ετσι λοιπόν ο ασφαλισμένος που φεύγει φέτος με 35 χρόνια, θα πάρει τα 5/35 από τη βασική των 360 ευρώ, δηλαδή μόλις 51,4 ευρώ. Αν είχε συνολικά 18 χρόνια, θα έπαιρνε τα 5/18 των 360 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ.

Το τελικό ποσό σύνταξης για εργαζόμενο που βγήκε ή θα βγεί το 2015 με 35 χρόνια, είναι το άθροισμα των τριών επιμέρους συντάξεων, δηλαδή θα έχει 1.060 ευρώ+118,5 ευρώ +51,4 ευρώ= 1.229 ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι υπό ιδανικές συνθήκες και είναι μικρότερο από τα 1.232 ευρώ που βγάζει το ΙΚΑ μέχρι να υπολογίσει εκ νέου τη σύνταξη με το καινούργιο σύστημα.

Αν λοιπόν περάσουμε στη δεύτερη εκδοχή της αναλογικής σύνταξης, δηλαδή με ένα έτος ανεργία από το 2011 ως το 2015 και χωρίς μείωση μισθού, τότε η πρόσθεση των τριών τμημάτων σύνταξης βγάζει: 1.060 ευρώ+95 ευρώ +51,4 ευρώ= 1.206 ευρώ. Δηλαδή 26 ευρώ πιο κάτω από τα 1.232 ευρώ. Και αν πάρουμε την τρίτη εκδοχή που είναι και πιο συνηθισμένη, δηλαδή μείωση μισθού μετά το 2011 και ανεργία ένα έτος, τότε έχουμε 1.060 ευρώ+68 ευρώ +51,4 ευρώ= 1.179,4 ευρώ, δηλαδή 52,6 ευρώ λιγότερα από τα 1.232 ευρώ, ήτοι μείωση κατά 4,26%.

Τι γίνεται όταν ο ασφαλισμένος αποχωρήσει το 2016:

Οσοι αποχωρούν το 2016 με 35ετία, σημαίνει ότι ως το 2010 είχαν 29 χρόνια, οπότε αλλάζουν όλα τα ποσά. Μειώνεται το ποσό σύνταξης για το διάστημα ασφάλισης ως το 2010 (θα πάρει σύνταξη για τα 29/35), μειώνεται το ποσό της αναλογικής, και ενισχύεται οριακά το ποσό της βασικής σύνταξης. Ετσι έχουμε:

Α. Σύνταξη για τα χρόνια ασφάλισης ως το 2010 (29/35 των 1.232 ευρώ)= 1.020 ευρώ.
Β. Αναλογική σύνταξη 2011-2016: Με αποδοχές 1.810 ευρώ, μετά το 2011, σύνταξη 142 ευρώ, με μέσες αποδοχές 1.508 ευρώ σύνταξη 118 ευρώ και με μέσες αποδοχές 1.080 ευρώ σύνταξη 85 ευρώ.
Γ. Βασική σύνταξη-αναλογία από τα 360 ευρώ: Ποσό 61,7 ευρώ.

Η τελική σύνταξη θα διαμορφωθεί μεταξύ 1.223 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση (χωρίς μείωση μισθού και ανεργία) και 1.167 ευρώ (με μείωση μισθού και ανεργία). Η μείωση δηλαδή θα φτάσει ως και 5,31%.

Τι θα ισχύσει για ασφαλισμένους που αποχωρούν από ΔΕΚΟ-Τράπεζες:

Και εδώ θα είναι τρία τα κομμάτια της σύνταξης. Ένα για τα χρόνια ως το 2010, ένα το αναλογικό ποσό για τα χρόνια από το 2011 και μετά, σύμφωνα με το μέσο όρο αποδοχών, και ένα ποσό από τη βασική σύνταξη.
Μειώσεις θα υπάρχουν στους εργαζόμενους που βγαίνουν στη σύνταξη από ΔΕΚΟ και τράπεζες μετά τη 1/9/2015, αλλά δεν θα είναι σημαντικές καθώς ως επί το πλείστον στον κλάδο αυτό ακόμη και αν έχουν γίνει κάποιες περικοπές στους μισθούς, είναι πιο δύσκολο να μείνει κάποιος άνεργος σε σύγκριση με τον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα.

Ετσι ασφαλισμένος που αποχωρεί με 35ετία μετά την 1/9/2015 και έχει μισθό 2.500 ευρώ, αν δεν άλλαζε ο τρόπος υπολογισμού, θα έπαιρνε σύνταξη περίπου 1.500 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα πέφτει στα 1.450 ευρώ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s