Οι εκροές καταθέσεων φέρνουν μείωση των πιθανοτήτων άρσης των capital controls!

Πρόσφατα το analitis.gr παρουσίασε τα συμπεράσματα ενός μοντέλου πρόβλεψης των πιθανοτήτων άρσης των κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα στα επόμενα εξάμηνα.

Σύμφωνα με αυτά, η πιθανότητα άρσης τους μέχρι το τέλος του α’ εξαμήνου του 2016 ήταν, μόλις, στο 16% ενώ μέχρι το τέλος του β’ εξαμήνου το ποσοστό αυξανόταν εντυπωσιακά στο 68%, απέχοντας, ωστόσο, αρκετά από τα επίπεδα ασφαλείας άνω του 90%, τα οποία επιτυγχάνονταν στο β εξάμηνο του 2017.

Μία από τις παραμέτρους που εξετάζει το μοντέλο στον υπολογισμό αυτών των πιθανοτήτων είναι οι ροές καταθέσεων των νοικοκυριών και επιχειρήσεων  προς τις τράπεζες, οι οποίες με βάση με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη  σημείωσαν υποχώρηση το Νοέμβριο, κατά 180 εκατ. ευρώ ή 0,15% σε μηνιαία βάση και ανήλθαν στα 120,9 δισ. ευρώ, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2003.

Αν και μικρή, η μείωση του Νοεμβρίου είναι η δεύτερη διαδοχική μετά από αυτήν του Οκτωβρίου και αρχίζει να λειτουργεί επιβεβαιωτικά της ανακοπής της εκκολαπτόμενης  τάσης αύξησης των καταθέσεων που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο.

Ο συνδυασμός του γεγονότος ότι από το Δεκέμβριο του 2014 έως τον Ιούλιο του 2015 οι καταθέσεις κατέγραψαν μείωση 42 δισ. ευρώ με την ανακοπή της τάσης επιστροφής των καταθέσεων και τη διαφαινόμενη επιστροφή της τάσης υποχώρησης τους, επηρέασαν αρνητικά το μοντέλο πρόβλεψης των πιθανοτήτων άρσης των κεφαλαιακών ελέγχων.

Έτσι, οι νέες τιμές του μοντέλου είναι οι εξής:

Πιθανότητα άρσης κεφαλαιακών ελέγχων

2016, α’ εξάμηνο :  6% (από 16%)

2016, β’ εξάμηνο :  57% (από 68%)

2017, α’ εξάμηνο :  72% (από 86%)

2017, β’ εξάμηνο :  84% (από 94%)

2018, α’ εξάμηνο :  92% (από 99%)

capital-controls1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s