ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΕΙ Ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ : Θα είναι”τίποτα” το Ασφαλιστικό , μόλις έρθει και εναρμονιστεί το Εργασιακό !”….

 Έπιασαν στη Βουλή το Ασφαλιστικό … αλλα έθαψαν τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ  !!

ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΑ ΤΙ ΕΙΠΕ Ο Β. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ !!

Ε ΛΟΙΠΟΝ,  ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΒΟΜΒΑ  για να δειτε τι περιμένει τους εργαζόμενους !! και που ΟΛΟΙ κάνουν “τουμπεκί” !!

Οι οργάνωση του χρόνου εργασίας των εγαζομένων: Βασική οδηγία!!

Η οδηγία ορίζει τις γενικές ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Επίσης, αφορά τις περιόδους ημερήσιας ανάπαυσης, τα διαλείμματα, την εβδομαδιαία ανάπαυση, την ετήσια άδεια, καθώς και ορισμένες πτυχές της νυχτερινής εργασίας και της εργασίας κατά βάρδιες. Ισχύουν τομεακές διατάξεις για τις οδικές μεταφορές, τις θαλάσσιες δραστηριότητες και την πολιτική αεροπορία.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

ΣΥΝΟΨΗ

Με σκοπό τη σαφήνεια και τη διαφάνεια του κοινοτικού δικαίου, η παρούσα οδηγία κωδικοποιεί την παλαιά βασική οδηγία 104/93/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1993, καθώς και την τροποποίησή της από την οδηγία 2000/34/ΕΚ, της 22ας Ιουνίου 2000, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στοχεύει στην επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στον κύριο στόχο της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων αφενός

και στις ανάγκες μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας αφετέρου.

ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ !!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s