Έρχεται κόλαση στα κανάλια !!

Κόλαφος για τη Διαπλοκή – Ευρωπαϊκή επιταγή οι τέσσερις τηλεοπτικές άδειες

 

Κόλαφο για τη διαπλοκή που επιμένει για απεριόριστο αριθμό τηλεοπτικών αδειών στην Ελλάδα, αποτελεί η τεχνική μελέτη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας «European University Institute», η οποία ορίζει οτι ο συνολικός αριθμός των ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας που μπορούν να μεταδοθούν στην Ελλάδα είναι τέσσερα.

Το Ινστιτούτο το οποίο συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, επικαλείται τις διεθνείς συμβάσεις και τα ευρωπαϊκά στάνταρς με τα οποία είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί η Ελλάδα. Οι κανόνες αυτοί είναι οι εξής:

  • Πριν από τη δημοπράτηση των νέων τηλεοπτικών αδειών TV η χώρα θα πρέπει να υιοθετήσει έναν νέο Χάρτη Ψηφιακών Συχνοτήτων για την τηλεόραση.

  • Για να ληφθούν υπόψη οι μελλοντικές ανάγκες να διασφαλιστεί η καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων και η υγιής ανάπτυξη της τηλεοπτικής αγοράς, ο νέος Χάρτης Συχνοτήτων θα πρέπει να ακολουθήσει τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και να χρησιμοποιήσει μόνο τις συχνότητες έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα από τη σύμβαση της Γενεύης GE06.

  • Η ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz θα μπορούσε να παραχωρηθεί και να δημοπρατηθεί για τις κινητές επικοινωνίες . Ο νέος Χάρτης Συχνοτήτων για την ψηφιακή τηλεόραση θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στις συχνότητες της Σύμβασης της Γενεύης και στη ζώνη κάτω των 700 MHz κανάλια 21-48.

  • Ο μέγιστος αριθμός των πολυπλεκτών που έχει εκχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει της Σύμβασης της Γενεύης στη ζώνη κάτω των 700 MHz είναι τέσσερις

  •  Δεδομένου ότι δύο από τους πολυπλέκτες προορίζονται για δημόσιες τηλεοπτικές εκπομπές ,οι άλλοι δύο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ιδιωτικές τηλεοπτικές εκπομπές .!!

  • Καθώς από έναν πολυπλέκτη μπορούν να μεταφερθούν το πολύ δύο κανάλια HD υψηλής ευκρίνειας ο συνολικός αριθμός των ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας που μπορούν να μεταδοθούν στην Ελλάδα είναι τέσσερα.!!

Δείτε την ταυτότητα της Έρευνας του «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας» ειδικά για τις ελληνικές τηλεοπτικές άδειες:

FLORENTIA 1FLORENTIA 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s